Memolan obsahuje liečivo memantín.

Memolan patrí do skupiny liekov proti demencii.

Memolan sa používa na liečbu pacientov so stredne závažnou až závažnou Alzheimerovou demenciou.

Aktívna látka: Memantín