Site intended for UK audience
Metagla

Metagla

Metagla obsahuje liečivo metadón.

Metagla sa používa na perorálnu udržiavaciu liečbu závislosti na opioidoch (substitučná liečba) u dospelých. Metagla potláča abstinenčné príznaky po ukončení zneužívania opioidov a túžbu po opioidoch (túžba).

Perorálna substitučná liečba opioidmi sa podáva pod primeraným lekárskym dohľadom a vhodnej psychosociálnej podpory.

Dávkovanie:
Dávkovanie Metagly sa stanoví podľa výskytu abstinenčných príznakov a musí byť upravené pre každého pacienta podľa jeho individuálnej situácie a osobných pocitov. Vo všeobecnosti platí, že po úprave dávky je cieľom použitie najnižšej možnej udržiavacej dávky.

Účinnosť metadónium-chloridu je najmenej 24 hodín a má sa užívať každý deň v presne v rovnakom čase (s jedlom alebo bez jedla).

Aktívna látka: Metadón