Site intended for UK audience
Neurotop retard

Neurotop retard

Neurotop obsahuje liečivo karbamazepín.

Karbamazepín má pri rôznych formách epileptických záchvatov účinok na potlačenie záchvatov a na zlepšenie nálady.

Neurotop sa predpisuje dospelým, deťom a dospievajúcim na liečbu epilepsie.

  • Komplexné alebo simplexné parciálne záchvaty (so stratou vedomia alebo bez) so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej.
  • Generalizované tonicko-klonické záchvaty
  • Zmiešané formy záchvatov

Neurotop sa môže používať na monoterapiu a kombinovanú liečbu.

Neurotop sa predpisuje dospelým na liečbu akútnej mánie a na obdobie profylaxie maniodepresívnej psychózy u pacientov, ktorí nereagujú na liečbu lítiom alebo u ktorých je liečba lítiom kontraindikovaná. Neurotop sa navyše používa pri neuralgii trojklaného nervu, diabetickej neuropatii a na prevenciu mozgových záchvatov pri alkoholovom abstinenčnom syndróme.

Aktívna látka: Karbamazepín