Site intended for UK audience
Paroxetin G.L. Pharma

Paroxetin G.L. Pharma

Paroxetin G.L. Pharma obsahuje liečivo paroxetín.

Paroxetín patrí do skupiny liekov nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), čo sú antidepresíva.

Paroxetin G.L. Pharma sa používa na liečbu epizód veľkej depresie, obsedantno-kompulzívnej poruchy, panickej poruchy s agorafóbiou alebo bez nej, sociálnej úzkostnej poruchy/sociálnej fóbie, generalizovanej úzkostnej poruchy a posttraumatickej stresovej poruchy.

Aktívna látka: Paroxetín