Site intended for UK audience
Pregamid

Pregamid

Pregamid obsahuje liečivo pregabalín.

Pregamid patrí do skupiny liekov určených pre dospelých na liečbu neuropatickej bolesti, epilepsie a generalizovanej úzkostnej poruchy.

Pregamid sa používa na prídavnú liečbu parciálnych záchvatov (špeciálna forma epilepsie) so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých.

Pregamid sa používa na liečbu generalizovanej úzkostnej poruchy u dospelých.

Pregamid sa používa na liečbu dlhotrvajúcej bolesti spôsobenej poškodením nervov (periférna a centrálna neuropatická bolesť).

Aktívna látka: Pregabalín