Site intended for UK audience
Silfeldrem

Silfeldrem

Silfeldrem obsahuje liečivo sildenafil a patrí do skupiny inhibítorov PDE-5.

Silfeldrem sa používa na liečbu mužov s erektilnou dysfunkciou. To je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočnú na uspokojivé sexuálne vzťahy. Silfeldrem môže fungovať, iba ak je prítomná sexuálna stimulácia.

Silfeldrem je indikovaný na liečbu erektilnej dysfunkcie u dospelých mužov, čo je neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočnú erekciu penisu na vykonanie uspokojivého pohlavného styku.

Aby bol Silfeldrem účinný, je potrebná sexuálna stimulácia.

Aktívna látka: Sildenafil