Site intended for UK audience
Topilex

Topilex

Topilex obsahuje liečivo topiramát.

Topilex patrí do skupiny liekov nazývaných „antiepileptiká“.

Topilex sa používa ako monoterapia u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku 6 rokov a starších s parciálnymi záchvatmi (so sekundárne generalizovanými záchvatmi alebo bez nich) alebo s primárne generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi.

Okrem toho sa Topilex používa ako doplnková liečba u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 2 rokov s fokálnymi záchvatmi so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej, s primárne generalizovanými tonicko-klonickými záchvatmi a na liečbu záchvatov spojených s Lennox-Gastautovým syndrómom.

Topilex sa predpisuje dospelým na profylaxiu migrénových bolestí hlavy po dôkladnom zvážení možných alternatívnych spôsobov liečby. Topiramát nie je určený na akútnu liečbu.

Aktívna látka: Topiramát