Site intended for UK audience
Trelema

Trelema

Trelema obsahuje liečivo lacosamidum.

Trelema je indikovaná ako monoterapia a prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých, dospievajúcich a detí vo veku od 4 rokov
s epilepsiou.

Aktívna látka: Lacosamidum