Site intended for UK audience
Trigelan

Trigelan

Trigelan obsahuje tri účinné látky levodopu, karbidopu a entakapon v jednej filmej obalenej tablete.

Trigelan je liek na liečbu Parkinsonovej choroby.

Parkinsonova choroba je spôsobená nedostatkom neurotransmitera dopamínu v mozgu. Levodopa zvyšuje množstvo dopamínu a tým zmierňuje príznaky Parkinsonovej choroby. Karbidopa a entakapon zlepšujú antiparkinsonické účinky levodopy.

Aktívna látka: Entakapon, Karbidopu, Levodopu