Site intended for UK audience

Erektilná dysfunkcia je definovaná ako pretrvávajúca neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočnú na uspokojivé sexuálne vzťahy.

Táto dysfunkcia by mala pretrvávať najmenej 6 mesiacov, môže mať organické (vaskulárne, arteriálne, venózne, zmiešané, neurogénne, anatomické, endokrinné) alebo psychogénne príčiny a môže významne znížiť kvalitu života a pohodu jednotlivca, ako aj životný partner.1 V Európskej štúdii starnutia mužov (EMAS) uviedlo 30% mužov trpiacich erektilnou dysfunkciou (ED). Tento stav sa môže vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale prevalencia sa zvyšuje s vekom na približne 64% osôb starších ako 70 rokov. Komorbidity (napr. Diabetes mellitus, ischemická choroba srdca, hypertenzia alebo depresia) a škodlivé látky (nikotín, alkohol), ale aj životný štýl (obezita, nedostatok fyzickej aktivity) môžu spôsobiť alebo zhoršiť prejav ED.2

Štúdie ukazujú, že ED v všetky vekové skupiny ovplyvňujú nielen sexuálny život, ale tiež znižujú všetky parametre kvality života.3 Okrem liečby príčiny alebo prevencie (napr. cukrovky) možno erektilnú dysfunkciu liečiť aj liekmi, napr. inhibítory fosfodiesterázy-5.1

 

1 Guidelines for diagnosis and therapy in neurology; 4th revised edition 2008, p. 654 ff, ISBN 978-3-13-132414-6; Georg Thieme Verlag Stuttgart.

2 Corona G. et al. Age-related changes in general and sexual health in middle-aged and older men: results from the European Male Ageing Study (EMAS). J. Sex. Med, 2010, 7: 1362-1380.

3 McCabe MP. Intimacy and quality of life among sexually dysfunctional men and women. J. Sex Marital Ther., 1997, 23: 276-290.