Site intended for UK audience

Termín trankvilizátory (menšie trankvilizátory) sa týka psychotropných liekov, ktoré sa používajú na liečbu stavov úzkosti a napätia (latinčina Tranquillare = upokojiť).
Tiež sa označujú ako anxiolytiká (lieky na zmiernenie úzkosti). Účinok klinického trankvilizéra je definovaný ako účinky zmierňujúce úzkosť, upokojujúce a emočne uvoľňujúce účinky. Skutočná „éra trankvilizéra“ sa začala benzodiazepínmi, ktoré sú vďaka svojim farmakologickým výhodám dodnes medzi trankvilizérmi na prvom mieste.
Hypnotiká nie sú ostro definovanou skupinou liekov; Akýkoľvek liek, ktorý vyrába spánok, sa nazýva hypnotický. Benzodiazepíny a novšie agonisty benzodiazepínového receptora / nebenzodiazepíny, ako je Zolpidem, patria medzi najčastejšie predpísané hypnotiká.1

 

1 Riederer & Laux. Fundamentals of neuro-psychopharmacology. SpringerViennaNewYork 2010, 362-374.