Site intended for UK audience

Poruchy zrážania krvi a obehového systému, trombóza profylaxia.

Pacienti, ktorí už mali vaskulárne okluzívne ochorenie, ako je infarkt myokardu, mŕtvica alebo vaskulárna chirurgia (napr. Bypass), sú vystavené vysokému riziku recidívy vaskulárnych udalostí.1 Zlepšili sa možnosti prevencie a liečby.2 Pre sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, okrem životného prostredia intervencie, existujú metódy liečby liekov, ktoré môžu byť individuálne prispôsobené pacientovi v dôsledku možného selekcie z rôznych činidiel, ako je napríklad inhibítory agregácie doštičiek a antikoagulanciá.

Ventózny tromboembolizmus sa vyskytuje vo významnom podiele pacientov v typických rizikových situáciách (napr. Chirurgia alebo trauma). Antikoagulačné lieky, najmä heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou, môžu znížiť venóznu trombózu, pľúcnu embóliu a smrť z pľúcnej embólie v týchto špecifických vysoko rizikových situáciách.3

 

1 Antithrombotic Trialists‘ (ATT) Collaboration et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet, 2009, 373: 1849-1860.

2 Secondary prevention of cardiovascular disease with acetylsalicylic acid: a gap between guideline and practice. Der Arzneimittelbrief, 2013, 47: 13-14.

3 Prabinger I. et al. Guidelines for venous thromboembolism prophylaxis in Austria. Wiener Klinische Wochenschrift, 2007, 119: 739-746.