Site intended for UK audience

Zaburzenia krzepnięcia krwi i krążenia, profilaktyka zakrzepicy.

Pacjenci, którzy przebyli już chorobę okluzyjną naczyń, taką jak zawał serca, udar mózgu lub operację naczyniową (np. bypass), są w grupie wysokiego ryzyka nawrotu zdarzeń naczyniowych.1 Możliwości zapobiegania i leczenia uległy poprawie.2 W prewencji wtórnej chorób układu krążenia, oprócz zaleceń zmiany stylu życia, istnieją metody leczenia farmakologicznego, które można indywidualnie dostosować do pacjenta ze względu na możliwość wyboru spośród różnych środków, takich jak inhibitory agregacji płytek krwi i leki przeciwzakrzepowe.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa występuje u znacznego odsetka pacjentów w sytuacjach typowego ryzyka (np. operacje lub urazy). Leki przeciwzakrzepowe, zwłaszcza heparyny drobnocząsteczkowe, mogą zmniejszyć częstość występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, zatorowości płucnej i zgonu z powodu zatorowości płucnej w tych szczególnych sytuacjach wysokiego ryzyka.3

 

1 Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration et al. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet, 2009, 373: 1849-1860.

2 Secondary prevention of cardiovascular disease with acetylsalicylic acid: a gap between guideline and practice. Der Arzneimittelbrief, 2013, 47: 13-14.

3 Prabinger I. et al. Guidelines for venous thromboembolism prophylaxis in Austria. Wiener Klinische Wochenschrift, 2007, 119: 739-746.