Site intended for UK audience

V súčasnosti trpí približne 16 000 ľudí v Rakúsku Parkinsonovou chorobou.
Hoci Parkinson nie je rozsiahlym ochorením, ako je mozgová príhoda, očakáva sa, že výskyt ochorenia sa očakáva trojposteľový o 2030. Výskyt ochorenia sa zvyšuje s vekom: asi 2% ľudí starších ako 60 rokov show Parkinsonov syndróm a viac ako 80 rokov 3% .1 Pramipexol sa používa na symptomatickú liečbu idiopatickej Parkinsonovej choroby samostatne (bez levodopy) alebo v kombinácii s levodopou, tj. počas choroby až do pokročilého štádia, keď účinok levopody klesá alebo je nepravidelný a fluktuácia sa vyskytne v terapeutických účinkoch (tzv. javy konca dávky a on-off jav).2

Multicentre randomizovaný placebom kontrolovaný štúdie u pacientov s PD ukázal, že pri počiatočnej liečbe pramipexolom v porovnaní s levodopami, dyskinézami a opotrebovaním boli významne menej.3

Pramipexol je tiež spojený s antidepresívnou účinnosťou. To bolo podporované aj štúdiami.4

 

1 Medical University of Innsbruck. Public Relations and Communication. Parkinson’s disease: early diagnosis can delay disease progression: https://www.i-med.ac.at/pr/presse/2012/38.html (accessed: Nov. 5, 2013).

2 SmPC Calmolan® tablets, GL Pharma. Date of information: September 2013.

3 Parkinson Study Group. Pramipexole vs levodopa as initial treatment for Parkinson disease: a 4-year randomized controlled trial. Arch Neurol. 2004; 61(7): 1044-53.

4 AWMF guideline: http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-010l_S2k_Parkinson_Syndreome_Diagnostik_Therapie_2012-09.pdf (accessed: Nov. 5, 2013).