Site intended for UK audience

W krajach uprzemysłowionych osteoporoza jest jedną z najczęstszych chorób układu mięśniowo-szkieletowego.

Według austriackiego raportu na temat osteoporozy, w Austrii choruje na nią około 740.000 osób powyżej 50 roku życia, z czego 617.000 to kobiety. Co roku około 16.500 osób doznaje złamania biodra. Zapobieganie złamaniom osteoporotycznym oznacza zapobieganie osobistemu cierpieniu i oszczędność kosztów. Dwufosfoniany, wraz z suplementacją wapnia i witaminy D, treningiem fizycznym i zapobieganiem upadkom, są standardową terapią pierwszego rzutu w osteoporozie. Wykazały one skuteczność przeciwzłamaniową i są tymi lekami, które okazały się najbardziej skuteczne w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej.1

 

1 Preisinger E. et al. Management of osteoporosis. ÖAZ, 2012, 20: 24-35.