Site intended for UK audience

Rokowania pacjentów ze schizofrenią uległy znacznej poprawie dzięki leczeniu farmakologicznemu.

Leki przeciwpsychotyczne pomagają znacznie skrócić pobyt w szpitalu i mogą być podstawą do integracji społecznej. W społeczeństwie często panuje błędne przekonanie, że leki przeciwpsychotyczne są stosowane wyłącznie w celu znieczulenia pacjentów lub zmuszenia ich do podporządkowania się. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę, że objawy choroby wynikają głównie z zaburzenia równowagi neuroprzekaźników i że za pomocą leków przeciwpsychotycznych ten brak równowagi neuroprzekaźników jest wyrównywany, to konieczność terapii psychofarmakologicznej staje się zrozumiała. Terapia farmakologiczna jest szczególnie skuteczna w leczeniu stanów ostrych, gdy celem jest poprawa objawów pozytywnych, a w niektórych przypadkach także objawów negatywnych. U około 85% wszystkich pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi objawy pierwszego epizodu ulegają znacznej poprawie lub całkowitemu ustąpieniu w ciągu jednego roku. Leczenie lekami przeciwpsychotycznymi prowadzi do poprawy lub ustąpienia objawów schizofrenii u wielu pacjentów. Długotrwałe leczenie lekami przeciwpsychotycznymi zmniejsza odsetek nawrotów z około 80% do 20% w pierwszym roku. Leki przeciwpsychotyczne pomagają przywrócić funkcjonowanie i ułatwiają powrót do życia społecznego.1

 

1 Austrian Schizophrenia Society. What is schizophrenia – treatment – medication: http://www.schizophrenie.or.at/was-ist-schizophrenie/behandlung/medikation-46.html (accessed: 6.11.2013).