Site intended for UK audience

W psychiatrii osoby z uzależnieniami stanowią procentowo jedną z największych grup pacjentów.

W przypadku osób z problemami związanymi z substancjami psychoaktywnymi autorytarne zalecenia zmiany lub powstrzymania się od konsumpcji często nie prowadzą do trwałej zmiany,1 ponieważ pacjent pozostaje tym, kim jest – uzależnionym.2 Jeśli chodzi o używanie narkotyków wysokiego ryzyka, w Austrii główną rolę odgrywa używanie wielu narkotyków (używanie kilku grup substancji), w tym opioidów. Obecnie w Austrii żyje od 31 000 do 37 000 osób używających opioidów w sposób ryzykowny, głównie w połączeniu z innymi nielegalnymi narkotykami, alkoholem i lekami psychotropowymi. Od 9 300 do 14 800 z nich to głównie osoby używające narkotyków w formie iniekcji.3

Leczenie substytucyjne jest leczeniem z wyboru w przypadku uzależnienia od opioidów i stanowi rozszerzenie form leczenia ukierunkowanych na abstynencję. Cele leczenia to uwolnienie się od objawów, dobra jakość życia w rodzinie, partnerstwie i rodzicielstwie, zdolność do pracy i nauki, sukcesy w edukacji i karierze, jak również zapobieganie powikłaniom i „redukcja ryzyka „2 , które mogą być indywidualnie osiągnięte przez pacjenta w ramach leczenia substytucyjnego w ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym przy użyciu dostępnych substancji czynnych.

 

1 Kurz M. Addiction – diagnosis and therapy. Psychopraxis, 2011, 5-6: 21-24.

2 Haltmayer H. et al. Consensus statement „Substitution-assisted treatment of opioid addicts.” Addiction Medicine Forsch. Prax., 2009, 11: 281-297.

3 Austrian Federal Institute of Public Health. Report on the drug situation 2020. Gesundheit Österreich GmbH Vienna, 2020. https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Drogen-und-Sucht/Suchtmittel-NPS-Drogenausgangsstoffe/Berichte-und-Statistiken/Berichte-zur-Drogensituation-in-%C3%96sterreich.html (accessed: 03.2021).